Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem

Oferty pracy

18 grudnia 2017

PZU S.A poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Udział w procesie własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA) dla Grupy PZU
 • Ustalanie apetytu na ryzyko, profilu ryzyka oraz tolerancji na ryzyko w spółkach Grupy PZU
 • Przygotowanie raportów regulacyjnych oraz na potrzeby wewnętrzne
 • Przygotowywanie materiałów sprawozdawczych (analizy wyników inwestycyjnych) z działalności inwestycyjnej Biura Inwestycyjnego na posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego oraz materiałów na posiedzenia Komitetu Kredytowego.
 • Uczestnictwo w monitorowaniu pozycji finansowych podmiotów, za pośrednictwem których fundusze działają na rynku oraz przygotowywanie i prowadzenie listę biur maklerskich, listę banków z dopuszczalnymi limitami depozytowymi
 • Uczestnictwo w monitorowaniu ryzyka związanego z poziomem zaangażowania aktywów Funduszy w klasy aktywów i poszczególnych instrumentów oraz uczestnictwo w monitorowaniu działalności inwestycyjnej Funduszy
Wymagania
 • Znajomość regulacji dotyczących dyrektywy Solvency II i dokumentów implementujących
 • Wiedzy i doświadczenia z zakresu raportowania wewnętrznego tj. ORSA oraz przeprowadzania testów stresu
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • 3 letniego doświadczenia w zakresie rynku kapitałowego, statystyki matematycznej, informatyki
 • Wiedzy o rynku kapitałowym
 • Wiedzy z zakresu określania ryzyka w działalności finansowej
 • Umiejętności programowania Excel, VBA, SQL