Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

Oferty pracy

26 grudnia 2017

Giełda Papierów Wartościowych poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki

 identyfikowanie zdarzeń rodzących obowiązek informacyjny (także w zakresie Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych),
 współpraca z Zarządem Giełdy przy realizacji polityki relacji inwestorskich oraz obowiązków informacyjnych,
 współpraca z analitykami i zarządzającymi buy-side i sell –side,
 przygotowywanie prezentacji na temat działalności i wyników finansowych GK GPW,
 przygotowywanie oraz udział w konferencjach wynikowych, spotkaniach inwestorskich i roadshows,
 aktualizacja wewnętrznych serwisów oraz strony gpw.pl dot. relacji inwestorskich,
 monitorowanie kluczowych uwarunkowań działalności GK GPW,
 monitorowanie działalności sektora innych giełd zagranicznych.

Wymagania

 wykształcenia wyższego – preferowane profile: finanse, ekonomia,
 doświadczenia w pracy w obszarze relacji inwestorskich i/lub analitycznym,
 wiedzy z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych i zagadnień relacji inwestorskich,
 wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego,
 biegłej znajomość języka angielskiego,
 znajomości serwisu Bloomberg lub Thomson Reuters,
 doskonałej umiejętność budowania relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji,
 umiejętności analitycznego myślenia prognozowania i formułowania wniosków,
 bardzo dobre znajomości MS PowerPoint oraz MS Excel.