Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

Oferty pracy

16 grudnia 2017

Giełda Papierów Wartościowych poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • identyfikowanie zdarzeń rodzących obowiązek informacyjny (także w zakresie Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych),
 • współpraca z Zarządem Giełdy przy realizacji polityki relacji inwestorskich oraz obowiązków informacyjnych,
 • współpraca z analitykami i zarządzającymi buy-side i sell –side,
 • przygotowywanie prezentacji na temat działalności i wyników finansowych GK GPW,
 • przygotowywanie oraz udział w konferencjach wynikowych, spotkaniach inwestorskich i roadshows,
 • aktualizacja wewnętrznych serwisów oraz strony gpw.pl dot. relacji inwestorskich,
 • monitorowanie kluczowych uwarunkowań działalności GK GPW,
 • monitorowanie działalności sektora innych giełd zagranicznych.
Wymagania
 • wykształcenia wyższego – preferowane profile: finanse, ekonomia,
 • doświadczenia w pracy w obszarze relacji inwestorskich i/lub analitycznym,
 • wiedzy z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych i zagadnień relacji inwestorskich,
 • wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego,
 • biegłej znajomość języka angielskiego,
 • znajomości serwisu Bloomberg lub Thomson Reuters,
 • doskonałej umiejętność budowania relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji,
 • umiejętności analitycznego myślenia prognozowania i formułowania wniosków,
 • bardzo dobre znajomości MS PowerPoint oraz MS Excel.