Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: SPECJALISTA DS. REKLAMACJI PRODUKTOWYCH

Oferty pracy

23 grudnia 2017

PKO B.P poszukuje kandydata na stanowisko: SPECJALISTA DS. REKLAMACJI PRODUKTOWYCH

Miejsce praktyk
Lublin
Obowiązki

• rozpatrywanie reklamacji, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali i jednostkami organizacyjnymi Banku
• podejmowanie decyzji dotyczących reklamacji, zgodnie z kompetencjami
• sporządzanie dyspozycji dotyczących rozstrzygnięć spraw wynikających z reklamacji
• prowadzenie korespondencji w zakresie rozpatrywania reklamacji
• monitorowanie wykonania rozstrzygnięć przyjętych w wyniku rozpatrzenia reklamacji
• identyfikowanie przyczyn wystąpienia reklamacji oraz ich analiza
• zgłaszanie propozycji zmian w produktach i usługach bankowych na podstawie reklamacji klientów

Wymagania

• wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, zarządzanie, bankowość i finanse
• przynajmniej 2-letniego doświadczenia w obsłudze klienta
• bardzo dobrej znajomości produktów bankowości hipotecznej
• umiejętności samodzielnej analizy i oceny zdarzeń, jasnego i precyzyjnego formułowania wniosków
• rozumienia instytucji oraz mechanizmów działania prawa cywilnego, bankowego, gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw konsumentów
• bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office oraz systemów Banku (mile widziana)
• znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym mile widziana
• komunikatywności, odporność na stres, umiejętności pracy w zespole, zorientowania na klienta oraz wyznaczone cele.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/kariera/oferty-pracy/lud-343-11/