Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Senior Underwriter / Koordynator ds. Technicznej Akceptacji Ryzyka (Ubezpieczenia OC i transportowe)

Oferty pracy

18 grudnia 2017

PZU poszukuje kandydata na stanowisko: Senior Underwriter / Koordynator ds. Technicznej Akceptacji Ryzyka (Ubezpieczenia OC i transportowe)

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Kształtowanie polityki underwritingowej (oceny i akceptacji ryzyka) w zakresie ubezpieczeń odpowiedzoalności cywilnej dla klienta korporacyjnego oraz nadzór nad jej realizacją
 • Analizę i obsługę wniosków akceptacyjnych wpływających z jednostek terenowych, obszaru Klienta Strategicznego oraz z Biura Reasekuracji, współudział w negocjacjach z klientami
 • Analizę wyniku technicznego i innych danych z raportów dotyczących portfela ubezpieczeń dla klienta korporacyjnego, selekcję obszarów gdzie występują problemy, opracowanie rekomendowanych działań naprawczych lub zmieniających
 • Prowadzenie kontroli funkcjonalnych w jednostkach terenowych w zakresie jakości składanych i akceptowanych ofert
 • Udział w opracowywaniu oraz nadzorowaniu wdrożenia i funkcjonowania schematu delegowania kompetencji underwritingowych dla poszczególnych jednostek terenowych
 • Opiniowanie merytoryczne umów reasekuracji
 • Wspieranie merytoryczne Biura Rozwoju Biznesu Korporacyjnego w procesie tworzenia lub modyfikacji produktów, OWU, warunków szczególnych i taryf składek
 • Prowadzenie szkoleń merytorycznych
 • Współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi mającymi wpływ na krajowy rynek ubezpieczeń, np. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych
Wymagania
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze oceny i akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego w obszarze klienta korporacyjnego
 • Wykształcenia wyższego (prawo , ekonomia)
 • Popartej doświadczeniem znajomości produktów odpowiedzialności cywilnej oraz zasad oceny ryzyka ubezpieczeniowego
 • Umiejętności analitycznych, zdolności wyciągania wniosków na podstawie danych liczbowych – Bardzo dobrej znajomości j. angielskiego

Więcej informacji i formularz aplikacyjny dostępne: https://www.pzu.pl/grupa-pzu/kariera/oferty-pracy/-/rekrutacja/ogloszenie/9063