Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Release Manager

Oferty pracy

23 grudnia 2017

PZU S.A poszukuje kandydata na stanowisko: Release Manager

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Zarządzanie kalendarzem wydań oraz zależnościami między wydaniami.
 • Ustalanie zakresu i harmonogramu wydania w tym ustalanie kamieni milowych wydania.
 • Monitoring stanu prac nad wydaniem, udział w priorytetyzacji i kwalifikacji inicjatyw do wydań.
 • Przygotowanie analizy wpływu wydania na ciągłość działania oraz konsekwencji biznesowych wydania.
 • Zapewnienie współpracy i synchronizacji prac pomiędzy różnymi zespołami projektowymi.
 • Zapewnienie komunikacji pomiędzy interesariuszami wydania.
 • Opracowywanie planów i nadzór nad procesem realizacji wydań zintegrowanych.
 • Opracowywanie planu jakości dla wydania, zarządzanie ryzykiem w wydaniu.
Wymagania
 • 4 letniego doświadczenia w projektowaniu i programowaniu systemów IT
 • Wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego
 • Umiejętności zarządzania procesem zmiany w zintegrowanym środowisku
 • Bardzo dobrej umiejętności organizacji procesu wytwórczego oprogramowania oraz podstawowej wiedzy o architekturze korporacyjnej
 • Umiejętności zarządzania zależnościami pomiędzy projektami oraz zasobami współdzielonymi pomiędzy projekty
 • Doświadczenia w pracy jako merytoryczny lider zespołu
 • Znajomości narzędzi wspierających proces zarządzania wydaniami zintegrowanymi (JIRA, MS Project, SDM)
 • Praktyczna znajomość biblioteki najlepszych praktyk ITIL
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Mile widziana znajomość zagadnień integracji systemów i procesów oraz doświadczenie na stanowisku odpowiedzialnym za zarządzanie wydaniami w zintegrowanych środowiskach
 • Znajomości narzędzi CI\CD