Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Referendarz do spraw audytu i kontroli w Wydziale Terenowym Audytu w Warszawie III Departamentu Audytu Środków Publicznych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

Oferty pracy

17 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydata na stanowisko:  Referendarz do spraw audytu i kontroli w Wydziale Terenowym Audytu w Warszawie III Departamentu Audytu Środków Publicznych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Wykonywanie audytów i kontroli w jednostkach gospodarujących środkami
  publicznymi w tym środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, opracowywanie wyników tych audytów.
 • Opracowywanie projektów protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń,
  sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia
  czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu
 • Sporządzanie dokumentacji roboczej z przeprowadzonych czynności.
 • Koordynowanie prac zespołu audytowego i kontroli.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze kontroli lub audytu
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy
  strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych,
  finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod
  i technik audytu
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność dokonywania interpretacji i wykładni przepisów prawa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa
  państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
  informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
  treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), ani niebycie ich
  współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe