Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Podreferendarz do spraw: projektowania procesów analitycznych i systemów informacyjnych w Wydziale Procesów Analitycznych i Organizacyjnych, Departament Polityki Makroekonomicznej

Oferty pracy

18 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydata na stanowisko: Podreferendarz do spraw: projektowania procesów analitycznych i systemów informacyjnych w Wydziale Procesów Analitycznych i Organizacyjnych, Departament Polityki Makroekonomicznej

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki

 Analizowanie potrzeb informacyjnych oraz projektowanie, programowanie i
wdrażanie zmian w informatycznych systemach: Apod, Szeregi Czasowe, Analizy
Budżetowe, Baza Wiedzy i Econometric Model Management System – EMMS.
 Projektowanie, programowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w
oparciu o systemy zarządzania bazami danych.
 Udział w pracach w zakresie utrzymania infrastruktury aplikacyjnej, w celu
zapewnienia pracownikom ministerstwa, nieprzerwanego dostępu do
informatycznych systemów: Apod, Szeregi Czasowe, Analizy Budżetowe, Baza
Wiedzy i EMMS oraz pozostałych rozwiązań informatycznych, w zakresie
gromadzenia i przetwarzania danych.

Wymagania

 Wykształcenie: średnie
 Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie
literatury przedmiotu
 Umiejętność programowania obiektowego w oparciu o wzorce projektowe z
wykorzystaniem języków programowania platformy Microsoft .NET Framework
 Umiejętność wykorzystania w tworzeniu systemów informatycznych narzędzi MS
SQL Server
 Umiejętność skutecznej komunikacji
 Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 Umiejętność analizowania informacji
 Posiadanie obywatelstwa polskiego
 Korzystanie z pełni praw publicznych
 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe