Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Menedżer Kategorii

Oferty pracy

18 grudnia 2017

PZU S.A poszukuje kandydata na stanowisko: Menedżer Kategorii

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Tworzenie i realizację strategii dla zakupów obszaru usług HR
 • Wybór optymalnego modelu sourcingowego w celu realizacji procesu zakupu towarów i usług
 • Przeprowadzanie analizy rynku i potencjalnych dostawców
 • Prowadzenie procesów wyboru dostawców towarów i usług w ramach zakupów usług HR
 • Negocjowanie warunków cenowych oraz zapisów umów z potencjalnymi dostawcami
 • Przygotowywanie umów współpracy z potencjalnymi dostawcami
 • Ocenę przedsiębiorstwa przed zawarciem umowy oraz ryzyk związanych ze współpracą z dostawcą
 • Analizę współpracy z dostawcami (opracowywanie raportów i zestawień na bazie zebranej dokumentacji, przeprowadzanie oceny współpracy z dostawcami oraz prezentację wyników
Wymagania
 • Wykształcenia wyższego w obszarze ekonomii, zarządzania, administracji, handlu lub pokrewnych kierunków
 • Min. 3-letniego doświadczenia w obszarze procesów zakupowych (w tym zakupu usług HR – w szczególności szkoleń)
 • Bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu zakupu towarów i usług i bardzo dobrej znajomości rynku usług HR
 • Doświadczenia w przygotowywaniu i prowadzeniu procesów wyboru dostawców
 • Praktycznej znajomości zagadnień prawnych związanych z realizacją procesów zakupowych oraz znajomości kodeksu cywilnego
 • Doskonałych umiejętności negocjacyjnych i analitycznych
 • Proaktywnej postawy w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz nastawienia na osiągnięcie celu
 • Samodzielności w rozwiązywaniu problemów, inicjatywy, zaangażowania
 • Wysokiej samodzielności w działaniu i umiejętności ustalania priorytetów
 • Doskonałych zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Biegłego posługiwania się komputerem oraz pa