Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: KONTROLER ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

Oferty pracy

23 grudnia 2017

PKO B.P poszukuje kandydata na stanowisko: KONTROLER ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

Miejsce praktyk
Szczecin
Obowiązki
 • przyjmowanie, przeliczanie i sortowanie znaków pieniężnych oraz innych wartości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • pakowanie banknotów, monet i innych wartości skarbcowych
 • obsługa urządzeń do pakowania i przeliczania znaków pieniężnych
 • obsługa wpłat zamkniętych w zakresie przeliczenia, rejestracji i likwidacji stwierdzonych różnic
 • sporządzanie protokołów stwierdzenia różnic kasowych oraz zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych
 • przygotowanie wypłat zamkniętych
 • obsługa bankomatów w zakresie ładowania i rozładowywania kaset bankomatowych
Wymagania
 • wykształcenia minimum średniego
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętności rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych
 • umiejętności szybkiego liczenia gotówki
 • dokładności, podzielności uwagi
 • dobrej znajomości pakietu Office
 • dyspozycyjności – praca w systemie zmianowym, także w porze nocnej
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/kariera/oferty-pracy/gdd-255-12_1/