Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Oferta pracy: Inspektor ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Oferty pracy

25 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:  Inspektora ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych.

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi w celu konsultacji i gromadzenia informacji w sprawie, oraz z projektantami planów i autorami studiów.

Termin składania dokumentów 6 września 2017 r.

Miejsce praktyk
Polska
Obowiązki
 • Opracowywanie decyzji, postanowień, zaleceń, wytycznych, opinii i zaświadczeń dot. zabytków (z urzędu i na wniosek strony) w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Opiniowanie Gminnej Ewidencji Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, Programów Opieki nad Zabytkami dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru, sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, zgłaszanie naruszania przepisów ustawy o ochronie zabytków w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i remontów zastępczych na terenie podległym Delegaturze.
 • Przeprowadzanie oględzin zabytków nieruchomych, odbiory prac prowadzonych przy tych zabytkach oraz udział w komisjach konserwatorskich dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Udzielanie na wniosek informacji z zakresu informacji publicznej dot. zabytków nieruchomych z powierzonego terenu.
 • Sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Formułowanie potrzeb w zakresie badań i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych, itp.).
Wymagania
 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku:  ochrona dóbr kultury lub architektura lub historia sztuki lub kierunki inżynieryjne budownictwa w specjalnościach konstrukcyjnych, wzornictwo lub  wyższe licencjackie na kierunku ochrona dóbr kultury
 • bardzo dobra znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków

DODATKOWO

  • specjalizacje w ramach kierunku: konserwatorstwo lub dziedzictwo architektoniczne lub ochrona zabytków
  • 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury lub związane z architekturą
  • prawo jazdy Kat. B
  • znajomość obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego (Word, Excel, Access)

   

Więcej informacji na stronie http://www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/344.dhtml