Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Główny specjalista do spraw systemowych w Wydziale Spraw Systemowych, Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Oferty pracy

17 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydata na stanowisko: Główny specjalista do spraw systemowych w Wydziale Spraw Systemowych, Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących podatku od towaru
  i usług w zakresie właściwości wydziału.
 • Analizowanie przepisów dotyczących podatku od towaru i usług, orzecznictwa
  krajowego, dokonywanie ich interpretacji.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania posłów
  i senatorów oraz na pisma Rzecznika Praw Obywatelskich i Izb Administracji
  Skarbowej.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia innych organów
  administracji skarbowej zawierające pytania na temat wykładni prawa
  dotyczącego podatku od towaru i usług w zakresie właściwości wydziału.
 • Uczestniczenie w procesie opiniowania aktów prawnych w zakresie
  właściwości wydziału.
 • Branie udziału w posiedzeniach komisji i podkomisji parlamentarnych.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub prawo
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca formułowanie standardowych
  wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego krajowego oraz unijnego
  w zakresie podatku od wartości dodanej
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe