Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Główny Specjalista ds. Systemów Wynagrodzeń (PZU)

Oferty pracy

18 października 2017

PZU poszukuje kandydata na stanowisko: Główny Specjalista ds. Systemów Wynagrodzeń

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Opracowywanie i aktualizowanie zasad funkcjonowania systemu wynagradzania, systemów prowizyjnych dedykowanych
 • Przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie efektywności konkursów dedykowanych sieci sprzedaży
 • Analizowanie wpływu systemu wynagradzania , prowizyjnego na wyniki biznesowe, identyfikowanie niespójności/nieprawidłowości w tym obszarze i ich wpływu na efektywność działania systemu wynagradzania
 • Identyfikowanie potrzeb zmian w systemach wynagradzania
 • Opracowywanie wymagań biznesowych i funkcjonalnych do systemów informatycznych wpierających obsługę systemu wynagradzania
 • Modelowanie oraz wdrażanie procesów obsługi prowizji poprzez projektowanie przebiegu procesów i określanie interesariuszy w procesach
 • Kształtowanie oraz wdrażanie procesów diagnozowania potrzeb pracowników w zakresie modelu systemu wynagradzania
 • Opracowywanie i wdrażanie raportów dotyczących jakości działania systemów prowizyjnych poprzez tworzenie projektów szablonów raportów, zbieranie, selekcjonowanie i przetwarzanie danych źródłowych, sporządzanie raportów, analizowanie danych w przygotowanych raportach, dystrybuowanie raportów i analizowanie potrzeb w zakresie raportowania danych prowizyjnych.
Wymagania
 • Wykształcenia wyższego (kierunki inżynierskie/ matematyczne)
 • Min. 3 lat w opracowywanie analiz w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym
 • Znajomości systemów prowizyjnych
 • Znajomości analiz statystycznych, ekonometrycznych i ekonomicznych
 • Doświadczenia w budowie modeli ekonometrycznych i business cases
 • Doświadczenia w realizacji projektów biznesowych
 • Umiejętności obsługi MS Excel na poziomie eksperckim
 • Umiejętności obsługi MS Access na poziomie zaawansowanym