Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Ekspert ds. Ryzyka Rynkowego

Oferty pracy

23 grudnia 2017

PZU S.A poszukuje kandydata na stanowisko: Ekspert ds. Ryzyka Rynkowego

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Wykonywanie wyliczeń wymogów kapitałowych ryzyka rynkowego zgodnie z Wypłacalnością II
 • Indentyfikacje i raportowanie ryzyka rynkowego dla spółek Grupy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów bankowych
 • Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie narzędzi wewnętrznych wspierajacych kalkulację i monitoring ryzyka rynkowego poprzez dokonywanie okresowych przeglądów wykorzystywanych narzędzi, jak również wprowadza zmiany dążąc do rozwijania tych narzędzi (tworzonych w VBA, Excel itp.).
 • Tworzenie i utrzymywanie baz danych w zakresie ryzyka rynkowego.
Wymagania
 • Wykształcenia wyższego: ekonometria, matematyka finansowe i pokrewne
 • Min. 4 lat doświadczenia na stanowisku związanym z ryzykiem inwestycyjnym
 • Bardzo dobrej znajomość zagadnień i technik z obszaru ryzyka rynkowego (m.in. umiejętność identyfikacji ryzyka rynkowego, metody wyznaczania VaR dla portfeli i pojedynczych instrumentów, wyznaczania innych miar ryzyka)
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentów z zakresu ryzyka rynkowego oraz znajomości „najlepszych praktyk” dotyczących zarządzania ryzykiem rynkowym
 • Znajomości matematyki finansowej oraz inżynierii finansowej
 • Znajomości dyrektywy Solvency II
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego
 • Znajomości przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania rynków finansowych w szczególności dotyczących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Biegłej znajomość narzędzi pakietu MS OFFICE