Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: EKSPERT DS. METODOLOGII RACHUNKU ZARZĄDCZEGO

Oferty pracy

23 grudnia 2017

PKO B.P poszukuje kandydata na stanowisko: EKSPERT DS. METODOLOGII RACHUNKU ZARZĄDCZEGO

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki

• przygotowywaniu wymagań biznesowych w zakresie udostępniania informacji z Hurtowni Danych oraz wsparcie merytoryczne w procesie implementacji data martów z obszaru informacji zarządczej
• współpracy z jednostkami biznesowymi w zakresie definiowania ich potrzeb raportowych z zakresu informacji zarządczej
• definiowaniu korporacyjnych pojęć biznesowych w oparciu o które odbywa się raportowanie
• udziale w pracach projektowych związanych z rozbudową hurtowni danych – wsparcie metodyczne dotyczące zasad kalkulacji wyniku zarządczego w wielowymiarowym modelu zarządczym
• udziale w testach akceptacyjnych martu zarządczego pod kątem zgodności z wymaganiami biznesowymi i założeniami opisanymi w metodykach wyniku zarządczego
• generowaniu tematycznych zapytań i raportów operacyjnych ad-hoc z Hurtowni Danych na potrzeby zarządzania finansowego

Wymagania

• wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, finanse
• min. 3 letniego doświadczenia w pracy w zespole analitycznym w bankowości lub consultingu, kontrolingu, analizach finansowych
• wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej, bankowości, finansów, w tym znajomości zasad zarządczego wielowymiarowego rachunku rentowności banku komercyjnego
• umiejętności dokonywania oceny efektywności i rentowności działalności bankowej
• zdolności analitycznych, umiejętności opracowywania raportów zarządczych, interpretacji danych finansowych oraz formułowania na ich podstawie wniosków i opinii
• znajomości konstrukcji i specyfiki produktów bankowych
• dobrej znajomości środowiska Oracle, OBIEE, Oracle SQL i PL SQL,
• znajomości zasad rachunku kosztów (w tym rachunku kosztów działań)
• doświadczenia w pracach projektowych
• umiejętności jasnej i skutecznej komunikacji
• rzetelności, skrupulatności i terminowości, doskonałej organizacji pracy

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/kariera/oferty-pracy/cen-239-12-2017/