Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Ekspert ds. Compliance Produktowego

Oferty pracy

27 grudnia 2017

PZU poszukuje kandydata na stanowisko: Ekspert ds. Compliance Produktowego

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Projektowanie rozwiązań systemowych we własnym obszarze działalności i na styku z innymi obszarami, w celu minimalizacji ryzyka braku zgodności w obszarze Compliance produktowego Koordynację procesu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej dot. systemu zarządzania produktem, jak również za zgłaszanie i wdrażanie usprawnień procesu sprawozdawczego
 • Monitoring funkcjonowania produktu na rynku od strony ekspozycji na ryzyko nałożenia kary/utraty reputacji
 • Współuczestnictwo w przygotowaniu projektów regulacji wewnętrznych oraz monitorowanie ich funkcjonowania i inicjowanie zmian w regulacjach prowadzące do usprawnienia realizacji procesów biznesowych mających na celu identyfikację ryzyka braku zgodności, szacowanie poziomu ekspozycji na ryzyko, a także klasyfikację produktów do grup ryzyka
 • Identyfikację, analizę zagadnień biznesowych wymagających zmian oraz badanie i porównywanie z funkcjonującymi rozwiązaniami rynkowymi,
 • Współuczestnictwo w procesach dotyczących analizy luki niedostosowania produktu, w przypadku każdorazowej zmiany w otoczeniu prawno-regulacyjnym, w szczególności mających na celu weryfikację poziomu ryzyka braku zgodności.
Wymagania
 • Wykształcenia wyższego (zarządzanie, finanse, prawo, pokrewne)
 • Min. 3 lat doświadczenia w obszarze ubezpieczeń
 • Doświadczenia w zakresie funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych (tworzenie produktów/ sprzedaż/ likwidacja szkód/audyt lub kontrola procesów tworzenia i obsługi produktów)
 • Doświadczenia w zakresie sporządzania raportów i przygotowywania informacji zarządczej
 • Doświadczenia w pracy projektowej mile widziane
 • Doświadczenia w analizach ekonomicznych i zarządzaniu ryzykiem mile widziane