Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Oferta pracy: Dyrektor Projektów ds. Źródeł Ciepła i Efektywności Energetycznej

Oferty pracy

15 września 2017

Polska Grupa Energetyczna poszykuje kandydata na stanowisko Dyrektor Projektów ds. Źródeł Ciepła i Efektywności Energetycznej

Oferty można składać do 20 września 2017 r.

Miejsce praktyk
Polska
Obowiązki
 • Przygotowanie i wdrożenie strategii sprzedaży usług energetycznych związanych z małymi źródłami ciepła i efektywnością energetyczną
  – Przygotowanie i wdrożenie strategii sprzedaży
  – Przygotowanie i wdrożenie koncepcji x-sellingu poszczególnych produktów
  – Bezpośredni nadzór nad pracą kontrahentów i pracowników realizujących projekty
  – Negocjacja umów współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) i biznesem
 • Odpowiedzialność za realizację celów sprzedażowych
  – Przygotowanie szczegółowych planów sprzedażowych: kwartalnych,
  miesięcznych i odpowiedzialność za ich realizację
  – Planowanie i wdrażanie działań mających na celu realizację planu sprzedażowego
  – Stworzenie i wykorzystywanie narzędzi do bieżącego monitorowania wyników sprzedażowych
  – Budowanie i utrzymywanie relacji ze strategicznymi partnerami
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz w kontaktach związanych z realizacją strategii sprzedaży
 • Nadzór nad realizacją projektów dla poszczególnych Jednostek Samorządu Terytorialnego i klientów biznesowych
  – zakres i harmonogram prac w projekcie
  – jakość wykonania
  – formalne odbiory, kompletność i prawidłowość dokumentacji
 • Udział w pracach dotyczących rozwoju oferty sprzedażowej w ramach Grupy Kapitałowej PGE
 • Udział w konsultacjach prowadzonych przez instytucje zarządzające dotyczącymi regulacji lub programów pomocy w obszarze źródeł ciepła i efektywności energetycznej
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym ze sprzedażą, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku menadżerskim (zarządzanie minimum 5 osobowym zespołem lub zarządzanie projektami angażującymi co najmniej 5 osobowy zespół projektowy)
 • Minimum 3 lata współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w charakterze zewnętrznego usługodawcy
 • Potwierdzone doświadczenie w tworzeniu struktur angażujących kontrahentów zewnętrznych
 • Doświadczenie w zarządzaniu kanałami sprzedaży (preferowane doświadczenie w firmie działającej w obszarze energii elektrycznej/ gazu i/lub firmie działającej w obszarze innowacyjnych produktów sprzedażowych)
 • Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem projektowym, a w szczególności delegacji zadań i  oceny ich realizacji, zarządzanie czasem
 • Doświadczenie w prowadzeniu i wdrażaniu projektów
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie w firmie działającej w branży energetycznej oraz znajomość polskiego rynku energetycznego będzie dodatkowym atutem

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty