Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Dyrektor ds. Produktów Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnych

Oferty pracy

18 grudnia 2017

PZU S.A poszukuje kandydata na stanowisko: Dyrektor ds. Produktów Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnych

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Kształtowanie oferty produktowej PZU Życie SA w zakresie produktów indywidualnych (ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia inwestycyjne, produkty bancassurance) oraz produktów TFI PZU SA,
 • Nadzór merytoryczny nad tworzeniem i modyfikacją dokumentacji produktowej, a także monitoring projektów wdrożeniowych dotyczących nowych produktów lub modyfikacji istniejących,
 • Kształtowanie i realizację strategii marketingowej w zakresie produktów,
 • Współpracę z biurami sprzedażowymi w ramach działań wspierających sprzedaż produktów,
 • Planowanie i ocenę portfela zarządzanych produktów, realizację niezbędnych zmian w celu utrzymania/poprawy rentowności ,
 • Współpracę i utrzymywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak TFI polskie i zagraniczne oraz banki inwestycyjne,
 • Komunikację z organami nadzoru (KNF, UOKiK, Rzecznik Ubezpieczonych) dotyczącą produktów
Wymagania
 • Wykształcenia wyższego (ubezpieczenia, ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo)
 • 6 lat doświadczenia na stanowisku związanym z ubezpieczeniami, bankowością, wdrażaniem produktów finansowych
 • 3 lat na stanowisku menedżerskim
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Znajomości prawa ubezpieczeniowego oraz dotyczącego produktów inwestycyjnych
 • Znajomości produktów inwestycyjnych
 • Umiejętności zarządzania zespołem
 • Wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wiedzy z zakresu finansów ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych
 • Znajomości rynku ubezpieczeń i oferty ubezpieczeniowo-inwestycyjnej banków