Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Departament Operacji Krajowych poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów

Oferty pracy

17 grudnia 2017

Departament Operacji Krajowych NBP poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • udział w pracach związanych z rozwojem systemu operacyjnego polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego,
 • udział w przygotowywaniu raportów i analiz dla Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczących m.in.:
  • efektywności NBP i wybranych banków centralnych w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • wpływu wprowadzanych zmian regulacyjnych (krajowych oraz międzynarodowych) na warunki realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • wpływu zmian o charakterze systemowym na warunki realizacji polityki pieniężnej,
  • mechanizmów zarządzania płynnością sektora bankowego wykorzystywanych przez NBP oraz wybrane banki centralne.
 • uczestnictwo w rozwoju systemów pozyskiwania oraz przetwarzania danych pozyskiwanych przez jednostkę z wybranych rynków finansowych,
 • analiza materiałów publikowanych przez wybrane banki centralne oraz śledzenie zmian dokonywanych w zagranicznych systemach operacyjnych polityki pieniężnej,
 • prezentowanie wyników prowadzonych analiz i badań,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i rekomendacji na spotkania z udziałem przedstawicieli NBP w gremiach międzynarodowych,
Wymagania
 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomicznym (preferowane specjalizacje: finanse i bankowość, finanse i rachunkowość, metody ilościowe, informatyka i ekonometria).
 • ugruntowana wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych (zwłaszcza rynku pieniężnego, rynku instrumentów dłużnych, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku instrumentów walutowych),
 • wiedza na temat zagadnień związanych realizacją polityki pieniężnej przez banki centralne oraz wykorzystywanymi w tym celu instrumentami polityki pieniężnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zaawansowana znajomość programów z pakietu MS Office (Excel, Word i PowerPoint),
 • umiejętność przeprowadzania analiz (w tym statystycznych) oraz szybkiego wyciągania syntetycznych wniosków,
 • dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
 • umiejętność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność efektywnej pracy zespołowej.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/oferty_pracy/DOK-WAIPPiOBD.html