Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Oferta Pracy: DEALER KORPORACYJNY

Oferty pracy

01 września 2017

Bank PKO poszukuje osoby na stanowisko DEALER KORPORACYJNY w jednostce Departamentu Skarbu

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 września 2017

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • oferowanie i zawieranie transakcji z klientami na instrumentach rynku walutowego i pochodnych opartych o kursy walutowe, stopy procentowe lub ceny towarów
 • pozyskanie nowych klientów oraz zwiększanie transakcyjności z dotychczasowymi klientami we współpracy z właściwymi pracownikami Departamentu Skarbu i doradcami
 • prowadzenie polityki informacyjnej i wzmacnianie relacji z klientami Banku na temat produktów oferowanych przez Zespół poprzez bezpośredni kontakt z klientem
 • przestrzeganie limitów ryzyka finansowego i operacyjnego generowanego przez zawierane transakcje
 • obsługa klientów wg standardów obowiązujących w Banku i najlepszych praktyk rynkowych, w tym oferowanie produktów zgodnie ze standardami MiFID.
Wymagania
 •  wykształcenia wyższego: preferowane kierunki: finanse i bankowość, ekonomia, matematyka
 •  wiedzy z zakresu finansów i bankowości
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w sprzedaży produktów treasury w Departamencie Skarbu
 • znajomości rynków i instrumentów finansowych
 • bardzo dobrej znajomości transakcji pochodnych (walutowych i stopy procentowej)
 •  umiejętności prowadzenia prezentacji
 • zaawansowanej znajomości pakietu Ms Office (Excel)
 •  znajomości rynkowych systemów informacyjnych (Eikon, Bloomberg)
 •  znajomości systemów do wyceny transakcji pochodnych (SuperDerivatives, Murex, itp.)
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole, aktywności i odpowiedzialności
 • prawa jazdy kat. B – gotowości do częstych wyjazdów służbowych