Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

Oferty pracy

28 grudnia 2017

Bank PKO poszukuje kandydata na stanowisko:  ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki

• zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości, w tym realizacja zaleceń z przeglądów budowlanych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy
• organizowanie i uczestnictwo w kontrolach stanu technicznego nieruchomości oraz uczestnictwo w kontrolach organów zewnętrznych
• podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania awariom oraz usuwanie skutków awarii
• organizowanie i nadzorowanie bieżących napraw i konserwacji oraz kompletowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie
• identyfikowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych w nieruchomościach
• prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz przechowywanie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości i dokumentacji technicznej obiektu
• monitorowanie terminowości, jakości oraz kosztów prac świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz administrowanych nieruchomości

Wymagania

• wykształcenia wyższego
• wiedzy fachowej i praktycznej dla obszaru administrowania nieruchomościami
• minimum 2 letniego doświadczenia w zarządzaniu/administrowaniu nieruchomościami
• umiejętności ustalania priorytetów, planowania i organizacji pracy pod presją czasu
• bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
• samodzielności w działaniu, dokładności, rzetelności, sumienności
• mile widziana licencja zarządcy nieruchomości
• czynnego prawa jazdy kat. B

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/kariera/oferty-pracy/cen-270-12-2017/