Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Administrator Bank PKO

Oferty pracy

25 listopada 2017

Bank PKO poszukuje kandydata na stanowisko: ADMINISTRATOR

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki

•zarządzanie releasami aplikacji
•monitorowanie ewidencji zgłaszanych zmian
•weryfikacja działań realizowanych w zakresie wdrożeń pod względem ich zgodności z przyjętymi rozwiązaniami
•koordynacja opracowywania planów wdrażania zmian
•bieżące monitorowanie i raportowanie jakości wprowadzanych zmian
•nadzór nad dostępnością i konfiguracją środowisk testowych w zakresie aplikacji bankowości elektronicznej
•przeprowadzanie ręcznych testów wprowadzanych aplikacji
•przeprowadzanie testów wydajnościowych
•udział przy współtworzeniu narzędzi do automatyzacji testów

Wymagania

•doświadczenie w pracy z narzędziami HP ALM, Jira, HPSM, Bugzilla
•umiejętność analitycznego myślenia
•umiejętność dobrej współpracy w Zespole
•dobra znajomość języka angielskiego
•znajomość cyklu życia rozwoju oprogramowania
•dokładność i metodyczność
•dobra znajomość standardów testowych