Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACA: Specjalista ds. BHP

Oferty pracy

20 września 2017

Oferta pracy PGE: Specjalista ds. BHP 

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP
 • Pełnienie roli eksperta i doradcy w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP na poszczególnych stanowiskach
 • Przeprowadzanie i aktualizacja oceny ryzyka na stanowiskach pracy
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz raportowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami wewnętrznymi firmy
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie dochodzeń powypadkowych
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP
 • Posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji Inspektora BHP oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych, na terenie całego kraju
 • Kreatywność w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie: https://www.gkpge.pl/kariera/Aktualne-oferty