Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2017

Konkursy

25 września 2017

Organizatorem konkursu w Polsce jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne, we współpracy z ESO.

Zadanie konkursowe:

Przygotować filmik wideo w języku angielskim, trwający nie dłużej niż trzy minuty, na temat „I would like to discover/invent …… because……..”. Kandydat powinien występować w filmie i mówić po angielsku.

Międzynarodowy obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2017 przeznaczony jest dla uczniów w wieku 16-18 lat (roczniki 1999-2001). Odbędzie się we Włoszech, w Alpach, w obserwatorium Aosta Valley. Organizowany jest przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), wielką międzynarodową organizację naukowo-techniczną zajmująca się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. Niedawno ESO rozpoczeło budowę ELT – największego teleskopu optycznego świata o średnicy prawie 40 metrów. Polska od dwóch lat jest członkiem ESO i polskie firmy biorą udział w budowie teleskopu ELT.

Przyjmowanie zgłoszeń: do 11 października 2017 r.

Miejsce praktyk
Polska
Wymagania
  • czynne zainteresowanie astronomią,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • wiek 16-18 lat (osoby urodzone w latach 1999, 2000, 2001),
  • w konkursie na polskie stypendia mogą wziąć udział tylko osoby uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce (i mające zadres zamieszkania w Polsce – jeśli jesteś Polakiem, ale mieszkasz i uczęszczasz do szkoły w innym kraju, podlegasz pod konkurs organizowany przez ten kraj),
  • zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18 roku życia).

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie https://www.pta.edu.pl/eso-camp