Oferty

Staże, praktyki, stypendia

KONKURS STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

Konkursy

18 września 2017

Celem konkursu jest promocja idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego i wynikających z niej korzyści.
Wyłonienie najbardziej efektywnych, innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w obszarze wdrażania zasad GOZ.
Nagrodzenie przedsiębiorstw, które wdrażają rozwiązania z obszaru GOZ oraz aktywizacja innych przedsiębiorstw i jednostek
naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym obszarze

Konkurs adresowany jest dla studentów i przedsiębiorców 

Nagrody w konkursie:

Dla przedsiębiorstw: wybrana usługa środowiskowa lub szkoleniowa firmy Stena Recycling Polska, zrealizowana
w ciągu 6 miesięcy od dnia wręczenia nagród (lista usług jest załącznikiem do Regulaminu).
Dla studentów i Uniwersytetu: nagrody rzeczowe w postaci notebook’ów dla studentów oraz grant w wysokości do
10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ (szczegóły w Regulaminie).
Przedsiębiorstwa i Uniwersytety zostaną także wyróżnione certyfikatem dobrych praktyk.

Nabór wniosków trwa od 2 października do 15 grudnia 2017 r.

Miejsce praktyk
Polska
Obowiązki

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: dwóch kategoriach dla Przedsiębiorców i jednej kategorii dla Studentów.
Przedsiębiorstwa zgłaszają:
• wdrożone praktyki oparte na wybranym modelu biznesowym GOZ
• wdrożone działania na rzecz promocji idei GOZ
Studenci zgłaszają:
• propozycję wdrożenia GOZ (rozumianą szeroko jako propozycja wdrożenia wybranego modelu biznesowego, projekt
rozwiązania (np. aplikacja mobilna, produkt, usługa), które mogą być przydatne dla biznesu lub konsumentów lub
propozycja akcji społecznej na rzecz promocji idei GOZ.
Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie:
www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award