Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r.

Konkursy

08 września 2017

Przedmiotem konkursu są stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 •       literatura,
 •      sztuki wizualne,
 •      muzyka,
 •      taniec,
 •      teatr,
 •       film,
 •      opieka nad zabytkami,
 •      twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 •        animacja i edukacja kulturalna,
 •       zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 •    roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;
 •    półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.;
 •     półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.;
 •  mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Wnioski można składać do 30 września 2016

Miejsce praktyk
Polska

Więcej informacji oraz pełny regulamin dostępne na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-2294.php