Oferty

Staże, praktyki, stypendia

KONKURS O STYPENDIA Z PROGRAMU MŁODA POLSKA NA ROK 2018

Stypendia

26 września 2017

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

a) film,

b) fotografia,

c) literatura (w tym reportaż dziennikarski),

d) muzyka,

e) sztuki wizualne,

f) taniec,

g) teatr.

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia 2018 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Nabór wniosków trwa do 31 października 2017 roku.

Miejsce praktyk
Polska
Wymagania

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

  1. zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
  2. będące polskimi obywatelami,
  3. urodzone nie wcześniej niż w 1982 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

  1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
  3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
    z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie http://www.nck.pl/mloda-polska/319398-konkurs-o-stypendia-z-programu-mloda-polska-na-rok-2018/