Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Konkurs Daina na polsko-litewskie projekty badawcze

Granty

18 września 2017

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą wystąpić niżej wymienione podmioty zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

  1. jednostki naukowe;
  2. konsorcja naukowe;
  3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
  4. centra naukowo-przemysłowe;
  5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  6. centra naukowe uczelni;
  7. biblioteki naukowe;
  8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2017 r.

 

Miejsce praktyk
Polska, Litwa