Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Konkurs architektoniczno – urbanistyczny Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie.

Konkursy

31 sierpnia 2017

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na na projekt architektoniczno-urbanistyczny Małopolskiego Centrum Nauki, które powstanie do 2022 roku w krakowskich Czyżynach.

Małopolskie Centrum Nauki, prezentujące i popularyzujące osiągnięcia współczesnej nauki, powstanie przy al. Bora Komorowskiego na około 4 hektarach terenów w sąsiedztwie Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny obejmuje opracowanie koncepcji siedziby Małopolskiego Centrum Nauki.

Wybrana przez sąd konkursowy najlepsza koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami dalekimi i bliskimi – przestrzennymi, architektonicznymi i kulturowymi, Małopolski i Krakowa – miasta kultury, nauki i sztuki. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości mogącej stać się wizytówką miasta i regionu. W zamyśle zamawiającego, Małopolskie Centrum Nauki będzie instytucją kultury o charakterze innowacyjnym,której celem będzie edukacja przez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe i inne aktywności.

Nabór zgłoszeń trwa do  3 października 2017 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 50 000 złotych. 

Dla uczestników którzy dostaną się do drugiego etapu przewidziano nagrody w wysokości 20 000 złotych.