Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Gdański Urząd Statystyczny: Praktyka studencka

Praktyki

26 lipca 2017

Praktyka w Wydziale Rejestrów.

Miejsce praktyk
DANUSI 4, 80-434 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie
Obowiązki
 • Zapoznanie ze strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem i zasadami działalności Urzędu Statystycznego w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Rejestrów
 • Zapoznanie z zasadami pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych z rejestru Regon,
 • przygotowanie prezentacji nt. „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich województwa pomorskiego w latach 2010-2016”.
Wymagania
 • Data rozpoczęcia: 01.08.2017
 • Data zakończenia pracy: 31.08.2017
 • Pracodawca: URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU
 • Sposób aplikowania: poprzez uczelnię
 • Adres: DANUSI 4, 80-434 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskie
 • Osoba do kontaktu: Sylwia Łazarecka
 • Numer telefonu: 58 7683150
 • E-mail: PRAKTYKI.USGDANSK@STAT.GOV.PL