Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Fulbright Slavic Award 2018-2019

Stypendia

25 listopada 2017

Fulbright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

University of Washington w Seattle (UW)

Wyjazd na 6 miesięcy: kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej.

University of Illinois w Chicago (UIC)

Wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-2019 trwa do 8 stycznia 2018 r.

Miejsce praktyk
USA
Wymagania

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

  • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
  • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
  • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
  • Posiadają tytuł doktora i są pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
  • W terminie złożą wniosek w systemie Embark wraz z wymaganymi Dokumentami Aplikacyjnymi oraz wypełnią Formularz adresowy.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne na stronie http://www.fulbright.edu.pl/slavic/