Powstało centrum WRoclaw Concept

10.07.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Współpraca w zakresie realizacji programów badawczo-rozwojowych między Dolnym Śląskiem a Saksonią to główny cel nowego centrum badawczego WRoclaw Concept. Porozumienie o jego utworzeniu podpisali w poniedziałek rektorzy pięciu wrocławskich uczelni.

 

Do umowy, będącej wspólną inicjatywą wyższych uczelni z Wrocławia i Saksonii, przystąpiły w poniedziałek: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Medyczny.

Zadaniem nowo powołanego centrum będzie m.in. realizacja międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych oraz transfer technologii do gospodarki.

„Ta koncepcja została wypracowana głównie przez środowisko rektorów wrocławskich uczelni i ma służyć przede wszystkim rozwojowi badań na poziomie międzynarodowym. Obecnie nauka musi wyjść poza mury własnych uczelni, bo oprócz badań stricte naukowych pojawiają się problemy społeczne, takie jak elektromobilność czy cyberbezpieczeństwo, których nie da się rozwiązać w pojedynczym laboratorium” – mówił prof. Edward Chlebus z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyła także minister nauki i sztuki Saksonii, dr Eva-Maria Stange, która przypomniała, że dotychczas pomiędzy naukowcami z Dolnego Śląska i Saksonii zawartych zostało blisko 170 indywidualnych umów i powiązań. „To pokazuje, że współpraca naukowa pomiędzy naszymi regionami jest jak najbardziej realna. Teraz możemy ją jeszcze bardziej poprawić i zintensyfikować” – zaznaczyła.

Jak zauważył rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas, centrum ma służyć m.in. ujednoliceniu poziomu badań w obu regionach. „W dużej mierze zajmujmy się podobnymi problemami, ale na różnym poziomie rozwoju. Ta współpraca, którą teraz chcemy rozszerzyć formalnie, w najbliższej przyszłości ma wyrównać i skorelować poziom wiedzy i badań oraz wytyczyć dalsze kierunki wspólnych już badań” – mówił.

Zaznaczył, że działalność centrum przyczyni się m.in. do rozwoju biotechnologii, nanotechnologii, przemysłu maszynowego czy medycznego. „Na korzyści będzie mógł także liczyć przemysł żywnościowy, chemiczny, a także nowoczesne systemy zarządzania” – dodał prof. Madryas.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl