Polska zacieśnia współpracę z Kazachstanem

13.04.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Teatr Opery i Baletu w Astanie. Pixabay.com

Polskie władze planują zwiększyć zakres współpracy gospodarczej z Kazachstanem. Wszystko odbywa się w ramach planowanych na wrzesień wystawy EXPO 2017 w Astanie.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) razem z Ministerstwem Rozwoju przygotowała program gospodarczy dla przedsiębiorców, który jest elementem udziału naszego kraju w Astana EXPO 2017. Działania obu instytucji będą skoncentrowane na wsparciu polskich przedsiębiorców przy poszukiwaniu kazachskich partnerów gospodarczych oraz rozwoju nowych obszarów współpracy. Program ma też służyć promocji polskich osiągnięć naukowych i technologicznych.

Kazachstan jest najważniejszym partnerem gospodarczym Polski w Azji Centralnej. Znaczenie Kazachstanu dla polskich firm wynika z jego strategicznego położenia (na szlaku prowadzącym z Chin do Europy), przynależności do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, chłonności rynku wewnętrznego oraz szerokiego programu inwestycji publicznych.

– Kulminacyjnym punktem programu gospodarczego realizowanego w ramach EXPO będzie Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w Astanie 6 września 2017 r. Do udziału w tym wydarzeniu, połączonym z giełdą kontaktów gospodarczych, zaprosiliśmy polskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem lub rozszerzeniem kontaktów gospodarczych z Kazachstanem – powiedziała Nina Dobrzyńska, Zastępca Prezesa PARP.

W polskim eksporcie do Kazachstanu ważną rolę odgrywają towary przemysłowe, klasyfikowane w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego, chemicznego (w tym produkty farmaceutyczne) oraz artykuły rolno-spożywcze.

Głównymi partnerami gospodarczymi Kazachstanu są państwa WNP (szczególnie Rosja i Białoruś) oraz Chiny. Spośród krajów UE więcej od Polski do Kazachstanu eksportują jedynie Niemcy, Włochy, Francja i Wielka Brytania. Udział naszego kraju w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 daje szansę na pogłębienie polsko-kazachskiej współpracy gospodarczej zarówno w obszarze handlu, jak i wzajemnych inwestycji. Polska będzie promowana podczas wystawy EXPO również jako kierunek turystyczny. Wraz z uruchomieniem bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy Warszawą i Astaną, przyczyni się to do zwiększenia liczby kazachskich turystów odwiedzających nasz kraj.