Pół wieku Uniwersytetu Śląskiego

04.10.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

fot. Jan Mehlich, wikipedia.org

W tym roku przypada 50 lat działalności Uniwersytetu Śląskiego – największej szkoły wyższej na Górnym Śląsku. W ramach obchodów jubileuszu odbędą się koncerty i konferencje, zaprezentowane zostaną też specjalne publikacje naukowe.

 

Z tej okazji, podczas wtorkowej konferencji prasowej, zaprezentowano program całorocznych obchodów. Znalazły się w nim wydarzenia naukowe i kulturalne m.in. koncerty w przestrzeni publicznej, festiwal nauki, benefis, konferencje naukowe, seminaria, sympozja, jubileuszowe publikacje.

Rektor prof. Andrzej Kowalczyk wyraził nadzieję, że te wszystkie przedsięwzięcia przybliżą uniwersytet do społeczności regionu i odwrotnie. „To okazja do tego, byśmy mocniej zaistnieli w odbiorze przeciętnego obywatela tego regionu – że kształcimy, prowadzimy badania, mamy coraz lepszą bazę dydaktyczną i badawczą” – mówił rektor.

Uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się w poniedziałek. Udział w niej zapowiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Tuż przed inauguracją oficjalnie otwarty zostanie nowy budynek Wydziału Radia i Telewizji, zwanego katowicką filmówką. Specyfiką tego obiektu jest nie tylko jego wtłoczenie między stare kamienice, ale przede wszystkim nawiązanie do śląskiego designu, śląskiej architektury oraz połączenie nowej zabudowy z już istniejącą.

Kulminacja obchodów odbędzie w czerwcu. Złożą się na nią m.in. uroczysty koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz zakopanie kapsuły czasu w uniwersyteckim kampusie.

W ocenie rektora jubileusz 50-lecia uczelni skłania do refleksji nie tyle o przeszłości, co przyszłości. „Tak się składa, że ten nasz namysł nad następnym 50-leciem wpisuje się w przygotowywaną reformę (nauki i szkolnictwa wyższego – PAP). Liczę, że reforma powinna pomóc nam wykonać krok w drugie 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego. Wiążemy z nią ostrożne, ale pewne nadzieje” – podkreślił.

Rektor pytany przez PAP o priorytety na najbliższy rok akademicki podał m.in. rozpoczęcie prac nad nowym statutem uczelni. „Niezależnie od tego, jaki kształt będzie miała ustawa, już dziś musimy o tym myśleć. Statut uczelni – to trochę słowo wytrych, bo tak naprawdę trzeba myśleć o ustroju uczelni, o zarządzaniu nią, o tym, jak będziemy prowadzili kształcenie, czy będzie oparte o dotychczasową strukturę wydziałów, czy o nową. Jest nad czym pracować i o czym myśleć” – ocenił.

Obecnie na Uniwersytecie Śląskim kształci się ponad 25 tys. studentów, w tym ponad 8,6 tys. osób przyjętych w tym roku.

Jak powiedział prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Ryszard Koziołek, to o prawie tysiąc więcej niż w poprzednim roku. „To jest zasadnicza zmiana, ponieważ mniej więcej od 10 lat obserwowaliśmy spadek liczby studentów, każdego roku było ich coraz mniej” – dodał.

12 wydziałów Uniwersytetu Śląskiego znajduje się łącznie w czterech miastach: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie.

Dotąd uczelnia wykształciła prawie 250 tys. absolwentów.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl