Nowy rok akademicki rozpoczęty

01.10.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Na kilkuset polskich uczelniach wyższych studenci i kadra rozpoczynają w poniedziałek 1 października nowy rok akademicki 2018/2019. Będzie to również pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – całościowej reformy szkolnictwa wyższego.

Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpi cztery obecnie istniejące. Są to: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Formalnie ustawa wchodzi w życie 1 października. Jednak proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony jest na kilka lat.

„Cały proces wdrażania (Konstytucji dla Nauki – PAP) będzie monitorować nie tylko Ministerstwo (Nauki i Szkolnictwa Wyższego), ale też specjalny zespół złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki temu będziemy mogli szybko diagnozować i na bieżąco rozwiązywać problemy” – zadeklarował w niedzielę podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Warszawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Według danych zamieszczonych w systemie POL-on, w Polsce działa w tej chwili niemal 400 uczelni, w tym 250 uczelni niepublicznych. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie 2017 r. w polskich szkołach wyższych studiowało prawie 1,3 mln osób, w tym 75,1 proc. w uczelniach publicznych. Liczba studentów zmniejsza się. Dla porównania w roku akademickim 2007/2008 wynosiła ponad 1,9 mln osób.

Liczba studentów aktualnie uczących się w polskich uczelniach wyższych zostanie ustalona w listopadzie br., kiedy z uczelni napłyną ostateczne dane dotyczące skali naboru.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, zaś kończy 30 września następnego roku i podzielony jest na dwa semestry. Ustalenie szczegółowego kalendarza leży w gestii każdej uczelni z osobna.  Składają się nań m.in. terminy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz przerw międzysemestralnych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl