Nowe oznaczenia energooszczędności

22.08.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

pixabay.com

Komisja Europejska wprowadza nowe oznaczenia dla określenia energooszczędności urządzeń elektronicznych. Dziś najbardziej oszczędne urządzenie ma kategorię A+++ a najmniej D. Po zmianach klasyfikacja przebiegać będzie od A do G.

Kiedy wchodzą nowe przepisy?

1 sierpnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie UE Parlamentu i Rady 2017/1369 z 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego.

Czemu służy etykietowanie urządzeń?

Etykietowanie energetyczne ma umożliwić klientom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu. Co więcej, ułatwiają porównanie kilku urządzeń z tej samej grupy (np. lodówek, pralek, zmywarek itp).

Co się zmienia?

Przepisy wprowadzają zmiany dotyczące skali choć kolorystyka klas energetycznych pozostanie tak sama. Kolor ciemnozielony – klasa najbardziej efektywna energetycznie – kolor czerwony – najmniej efektywna energetycznie. Pierwsza zmiana skali obejmie wszystkie etykietowane produkty i nastąpi w różnych terminach, zależnie od kategorii do której one należą.

Jak wygląda harmonogram?

– 6 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia Komisja przyjmie rozporządzenia delegowane w celu wprowadzenie etykiet ze zmienioną skalą od A do G dla grup produktów objętych aktami delegowanymi, przyjętymi na podstawie dyrektywy 2010/30/UE.

– 8 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia Komisja Europejska przedstawi przeglądy dla urządzeń grzewczych i pogrzewaczy wody, tj. grup produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi (UE) nr 811/2013, (UE) nr 812/2013 i (UE) nr 2015/1187 z myślą o zmianie skali etykiet.

– 9 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia KE przyjmie akty delegowane w celu wprowadzenie etykiet ze zmienioną skalą od A do G na te produkty.

– 15 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia KE przyjmie akty delegowane w celu wprowadzenia etykiet ze zmienioną skalą od A do G dla grup produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) nr 1059/2010 – zmywarki do naczyń , (UE) nr 1060/2010 – urządzenia chłodnicze, (UE) nr 1061/2010 – pralki, (UE) nr 1062/2010 – telewizory  i (UE) nr 874/2012 – lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe oraz dyrektywą Komisji 96/60/WE – pralko-suszarki.

Baza danych o produktach

W styczniu 2019 r. dostępna będzie  przygotowana przez Komisję Europejską baza danych. Dzięki niej krajowe organy nadzoru rynku ( UOKiK, Inspekcja Handlowa) będą mogły sprawdzać, czy przestrzega się wymogów etykietowania. Ponadto, zweryfikują czy wyliczona efektywność na etykiecie jest zgodna z efektywnością zadeklarowaną przez producenta.

  • Część publiczna bazy ma także służyć konsumentom oraz ma być praktyczna i łatwa w stosowaniu.
  • Część bazy dotycząca zgodności została oddzielona od części publicznej ze względu na poufność i bezpieczeństwo ważnych danych handlowych producenta – ma służyć organom nadzoru.