NCBR przeznaczy 200 mln złotych na wsparcie kadr

09.05.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

pixabay.com

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy mające na celu wsparcie kadr – z branży motoryzacyjnej i sektora usług dla biznesu. Wnioski można składać od ósmego maja.

Staże i wyższe kompetencje studentów

Celem uruchomionych przez NCBR konkursów jest stworzenie wysokiej jakości programów stażowych i programów rozwoju kompetencji. Przeznaczone są one dla studentów planujących związać swoją przyszłość z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną lub firmami prowadzącymi w Polsce działalność w sektorach BPO (outsourcing procesów biznesowych), SSC (centrach usług wspólnych) lub IT. Branże te rozwijają się dynamicznie i potrzebują nowych pracowników.

Głównymi beneficjentami będą studenci. Konkursy NCBR stanowią też dużą szansę dla samych uczelni. Środki finansowe pozwolą na dalszy rozwój prowadzonych przez nie programów stażowych. Poprzez zaangażowanie pracodawców w prowadzone programy kształcenia, przyczynią się również do zwiększenia atrakcyjności wybranych kierunków.

Kadry dla rozpędzającej się branży

Budżet konkursu dedykowanego projektom dla branży motoryzacyjnej wynosi 100 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się uczelnie kształcące co najmniej 100 studentów. Poza programami stażowymi uczelnie mogą zgłaszać także m.in projekty uwzględniające certyfikowane szkolenia, zajęcia realizowane na uczelniach przez przedsiębiorców czy wizyty studyjne. W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań, uczelnie już na etapie przygotowania projektu muszą nawiązać współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą. Musi on prowadzić działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym. Minimalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, zaś maksymalny – 42.

Konkurs dotyczący przyszłych kadry przemysłu motoryzacyjnego to kolejna inicjatywa NCBR. Ma na celu wsparcie tej dynamicznie rozwijającej się w Polsce branży. Warto przypomnieć, że w kwietniu, w ramach I konkursu INNOMOTO, przedsiębiorcy z tego sektora otrzymali 240 mln zł na realizację nowatorskich koncepcji.

Impuls do rozwoju mniejszych miast

Wymagania w konkursie na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu są bardzo podobne. Także w tym przypadku uczelnie muszą nawiązać współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym w Polsce działalność w branży, której dedykowany jest konkurs. Zasadniczą różnicą jest grupa podmiotów mogących wnioskować o dofinansowanie – wnioski mogą składać jedynie uczelnie z miast liczących do 240 tys. osób.

Oba konkursy organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Wnioski o dofinansowanie projektów, składane wyłącznie w wersji elektronicznej, NCBR będzie przyjmował do 9 czerwca.

Źródło: www.ncbr.gov.pl