Narodowy Kongres Nauki w Gdańsku otwarty dla wszystkich

06.04.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Narodowy Kongres Nauki w Gdańsku otwarty dla wszystkich

Autor: Krzysztof Krzempek (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons

Już 26 i 27 kwietnia w Gdańsku odbędzie się kolejny Narodowy Kongres Nauki dotyczący zróżnicowania placówek badawczych i modeli uczelni. Wstęp jest otwarty – wystarczy się zarejestrować.

 

Konferencja „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” to siódma z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, planowany na wrzesień 2017 roku.

Narodowy Kongres Nauki odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia. Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu już mogą zarejestrować się za pośrednictwem strony: http://www.nauka.gov.pl/zroznicowanie-modeli-uczelni-i-instytucji-badawczych-kierunek-i-instrumenty-zmian/

„Podczas konferencji w Gdańsku prowadzona będzie dyskusja nad systemem uczelni w Polsce oraz nad kryteriami i metodami różnicowania uczelni. Poruszona będzie istotna kwestia, jaką jest zdefiniowanie misji uniwersytetów badawczych, badawczo-dydaktycznych i uczelni dydaktycznych. Równolegle będzie prowadzona debata na temat roli Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, jak również kierunku rozwoju i mechanizmów finansowania wyższych uczelni zawodowych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce” – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencję rozpoczną wystąpienia rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Wystąpienie tematyczne poświęcone tworzeniu kultury jakości i uniwersytetom badawczym wygłosi prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz.

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program i informacje logistyczne są dostępne na stronie: www.nkn.gov.pl

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl