MSZ organizuje konkurs na najlepsze prace historyczne. Do wygrania nawet 10 tysięcy euro

09.08.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje prace na konkurs na najlepszą obcojęzyczną pracę dotyczącą historii Polski oraz najlepszą publikację o historii polskiej dyplomacji. Konkurs trwa do 15 września. Najlepsi zdobędą nagrody pieniężne.

Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł. Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.

Nagrody w konkursie przyzna Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Zasady zgłaszania publikacji:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 września 2017 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze.

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w latach 2015–2016. Publikacje prosimy przesyłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej,
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”;
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej.