Konkregs PWP: Gdzie po naukę wolności? – relacja

19.05.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Fot.istotnie.pl

Ostatni, czwarty panel pierwszego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt: Gdzie po naukę wolności? Jak młode pokolenie Polaków może wypracować własny ideał wolności, był dyskusją młodego pokolenia o tym, jak widzą wolność oraz przyszłość państwa.

Udział w dyskusji wzięli dr Michał Łuczewski, socjolog, Rafał Libera, prawnik, Mateusz Matyszkowicz, filozof i publicysta oraz Tomasz Matynia, politolog.

Nie wszyscy prelegenci urodzili się w wolnej Polsce, po 1989 roku. Niemniej uczestnicy reprezentowali pokolenie, które nie musiało walczyć o wolność, ani też nie doświadczyło w pełni braku wolności.

W trakcie panelu dyskutowano m.in. o tym, czym we współczesnym świecie jest wolność oraz gdzie i w jaki sposób można ją odnaleźć. Analizując bogatą polską historię, naznaczoną ofiarną walką za ojczyznę, podkreślano konieczność podejmowania ciągłych wysiłków w celu zagwarantowania wolności, która nie jest dana raz na zawsze, także przyszłym pokoleniom.

W świetle wypowiedzi uczestników dyskusji wolność jawiła się jako nadrzędna wartość, którą należy pielęgnować i o którą należy zabiegać.

Odwołując się do licznych książek, polskiego dziedzictwa kulturowego, ale także przykładów z historii, w tym także pomocy wschodnim sąsiadom w walce o ich wolność, szukano podstaw konstytuujących polski model wolnościowy, odmienny wszelako od wzorów zachodnich. Zwracano uwagę, iż jego podstawę stanowi gotowość do poświęcenia dla dobra wspólnego, która w sposób szczególny daje o sobie wyraz w sytuacji pojawiającego się zagrożenia.

Wszyscy prelegenci podkreślali, że wolność głęboko wpisuje się w polską tradycję i jest zakodowana w polskim charakterze narodowym. Jest wartością, która łączy wszystkich Polaków, ale także determinuje i pobudza do działania. Z tego powodów tak istotne jest przekazanie dobrych wzorców kolejnym pokoleniom, co powinno opierać się na przemyślanej i starannej edukacji.