Kongres PWP- zakończył się pierwszy panel

18.05.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Fot.istotnie.pl

Zakończył się pierwszy panel Kongresu Polska Wielkiej Polski – Archipelag Polskości AD. 2017 – dokonania, wyzwania i perspektywy.

Wprowadzenie wygłosił prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, socjolog, badacz ruchów i społeczeństwa obywatelskiego. Minister, w krótkim wystąpieniu nawiązał do idei poprzednich Kongresów, historii Polski po 1989 roku oraz tematu panelu.

Panelistami byli: Marcin Pasierbski, prezes zarządu Fundacji Służba Niepodległej, Kamil Rybikowski, członek Zarządu Fundacji Polska Jutra i Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej Polskiej, Przemysław Jaśkiewicz, w latach 2011 – 2016 wiceprezes zarządu Fundacji Niepodległości a obecnie członek zarządu oraz Jacek Gazda, ze Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

W trakcie dyskusji poruszono ważne zagadnienia dotyczące organizacji pozarządowych oraz funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przykładem nowej inicjatywy społecznej, której celem jest integracja całego sektora organizacji pozarządowych, jest Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej Polskiej (KIPR). Jak przypomniał Przemysław Jaśkiewicz inicjatywa jest dzieckiem kongresu Polska Wielki Projekt. Założyciele przed kilkoma laty spotkali się na Archipelagu Polskości.

– Wtedy po raz pierwszy pojawił się pomysł, żeby pojedyncze wyspy połączyć w archipelag – podkreślił.

Chcemy być głosem organizacji, które do tej pory nie miały okazji się wypowiedzieć. Chcemy tworzyć centrum eksperckie dla tych organizacji i pomagać im w bieżącej działalności. Warto kształtować prawo, wpływać na prawo, aby było możliwie najbardziej przyjazne dla organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego – mówił Kamil Rybikowski, członek zarządu KIPR.

W trakcie panelu mówiono także o dostępności środków finansowych dla organizacji pozarządowych. Jak przypomniano bardzo niewielka grupa organizacji wykorzystuje większość dostępnych środków.  Dużo jest małych organizacji, które słabo się orientują w kwestii zdobywania funduszy. Z tego powodu ważna jest również pomoc w bieżącym funkcjonowaniu trzeciego sektora, w szczególności dla małych, lokalnych organizacji, dla których wyjście na szersze wody jest trudne.

– Organizacje społeczne są ważne dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Państwo powinno wspierać je w ich działalności nawet wtedy, gdy mają krytyczne uwagi dla polityków – mówił wicepremier Piotr Gliński.