Kongres PWP: Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej- relacja

19.05.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Fot. istotnie.pl

Podczas trzeciego panelu dyskusyjnego w ramach Kongresu Polska Wielki Projekt pt. „Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej”, dyskutowano o tym, jakich elit potrzebuje Polska oraz jak stworzyć system, który będzie pomagał w ich kształtowaniu.

 

Panelistami byli: dr Jarosław Gowin, wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jakub Fichna, Kierownik Zakładu Biochemii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dr Bartłomiej Biskup, adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki, Uniwersytet Warszawski, prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej

Debatę rozpoczął wicepremier Jarosław Gowin, który mówił o założeniach przygotowywanej reformy szkolnictwa wyższego. Minister nauki i szkolnictwa wyższego mówił także o tym, w jaki sposób należy definiować elitę.

Elita to są ci, którzy służą innym, którzy służą dobru wspólnemu. Czasami tej postawy brakuje tym, którzy chcieliby się uważać za elitę. Etos Solidarności był przykładem tego typu ruchu, którego podstawą była służba na rzecz dobra wspólnego

– podkreślał Jarosław Gowin.

Dr Bartłomiej Biskup kontynuował rozważania na temat pojęcia elit. Zauważył, że definiując je wyłącznie z wykorzystaniem kryterium formalnego wykształcenia możemy dojść do wniosku, że są one bardzo szerokie. Jak podkreślił w ostatnich latach zauważalnie wzrosła liczba osób posiadających wykształcenie wyższe, co jednak nie oznacza, iż te osoby tworzą elitę państwa. Członkowie elity oprócz wykształcenia muszą posiadać także określone cechy osobowościowe i predyspozycje do wypełniania roli lidera na różnych płaszczyznach, w tym gospodarczej, politycznej, społecznej bądź naukowej. Politolog ocenił,, że działania ministerstwa zmierzają w dobrym kierunku, gdyż więcej uwagi poświęcają nauce, a nie tylko kształceniem.

Istotna część dyskusji dotyczyła systemu edukacji wyższej. Najwięcej uwagi poświęcono zmianom w kwestii prowadzenia badań naukowych i kształceniu już od najmłodszych lat.

Zwracano uwagę, że ważne jest zbudowanie takiego systemu, w którym młodzi ludzie mogliby wyjeżdżać do najlepszych zagranicznych ośrodków, aby zdobyć większe doświadczenie, a później z tym doświadczeniem wrócić do kraju. Niewiele polskich jednostek naukowo-badawczych konkuruje z elitą światową, choć pod względem umiejętności i zaplecza badawczego posiadamy bardzo duży potencjał, który przy odpowiedniej stymulacji może zostać wyzwolony.

Na zakończenie Piotr Muller, który był moderatorem dyskusji przypomniał, że przeprowadzane obecnie reformy mają na celu przywrócenie pojęciu elita jego właściwego znaczenia, a w dalszej kolejności przyczynią się także do odbudowy i kształtowania elit państwowych. Pierwszym krokiem formowania elit jest reforma edukacji, drugim reforma szkolnictwa wyższego, której założenia zostaną przedstawione we wrześniu bieżącego roku.