Kongres PWP: Gdzie kończy się wolność gospodarcza – ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacją podatkową – relacja z pierwszego panelu

19.05.2017 3 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Fot.istotnie.pl

Zakończył się pierwszy panel drugie dnia Kongresu: Gdzie kończy się wolność gospodarcza – ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacją podatkową.

 

W debacie wzięli udział: Maciej Żukowski – dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, dr Marek Dietl – doradca Prezydenta RP, adiunkt w katedrze Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Cezary Kaźmierczak – publicysta, wydawca i przedsiębiorca, od 2010 prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mariusz Adamiak, dyrektor biura strategii rynkowych PKO BP

Prelegenci poruszyli poniższe tematy:

  • Odcienie szarości – granice unikania opodatkowania
  • Corporate Social Responsibility a międzynarodowe optymalizacje podatkowe
  • Podatkowe partnerstwo publiczno-prywatne w walce o uczciwą konkurencję
  • Multilateralne narzędzia walki z międzynarodową optymalizacją
  • Uproszczenie prawa podatkowego – narodowe i ponadnarodowe

Cezary Kaźmierczak zaprotestował przeciwko nazywania wyłudzania VAT „optymalizacją podatkową”. „Problem ten jest widoczny nie tylko w Polsce” – dodawał publicysta. Zalecał, aby zrezygnować w ogóle z podatku VAT i zmienić go na łatwiej rozliczalny podatek od sprzedaży na wzór Stanów Zjednoczonych. Polski system podatkowy wymaga reform – na dowód prelegent przytaczał statystyki – aż 63 proc. zarejestrowanych w Polsce firm deklaruje, że ponosi straty, niekiedy nawet od dwudziestu lat. Zdaniem Kaźmierczaka należy zastanowić się nad likwidacją podatków dochodowych. „Trzeba zlikwidować przyczyny nadużyć” – apelował Cezary Kaźmierczak.

Ze stanowiskiem Cezarego Kaźmierczaka polemizował Maciej Żukowski. Jego zdaniem prawo podatkowe jest nieprecyzyjne i jest to skrzętnie wykorzystywane. Problem polega na tym, że decyzje firm mają charakter quasi-legalności, jednak w efekcie działają wbrew zakładanym efektom ustawy. Należy to zmienić. Zdaniem prelegenta warto dalej uszczelniać system.

Pracujemy nad stosownymi pomysłami.

Doradca Prezydenta RP, doktor Marek Dietl skupił się na globalnym układzie powiązań rynkowych.

W gospodarce o specyfice sieciowej, bogactwo koncentruje się wokół wąskiej grupy osób.

W tym środowisku władztwo państwa wobec biznesu jest niezwykle trudne i rywalizacja jest często niemożliwa. „Gdy ktoś wymyśli miecz to druga osoba wymyśli tarczę” – zaznaczał. Zdaniem prelegenta potencjalnym rozwiązaniem mogłyby być ustalenia na poziomie globalnym, jednak wypracowanie ich jest prawie niemożliwe.

Dariusz Adamiak przychylał się do stanowiska, że trudne byłoby wprowadzenie rozwiązań w ogólnoświatowej skali.

Dopóki mamy do czynienia z globalizacją na rynkach finansowych dopóty problem podatkowy będzie istniał.

Nie oznacza to jednak, że sam proces globalizacji jest czymś niepożądanym – per saldo generuje więcej korzyści niż strat – przypominał Adamiak. Jego zdaniem, pamiętać należy, że uszczelnienie światowego rozliczania podatków wcale nie jest w interesie wszystkich państw. Co więcej, sam problem będzie narastał dzięki ciągłej popularyzacji zakupów drogą elektroniczną. Innowacyjność w tym zakresie stwarza ogromne możliwości do transakcji z pominięciem systemu podatkowego.

Maciej Żukowski zaznaczał, że wiele firm działa w różnych krajach, choć fizycznie wcale ich tam nie ma. Tym samym nie da się ich kontrolować. Nawet Stany Zjednoczone działają reaktywnie w tej kwestii – przypominał ekspert.

Cezary Kaźmierczak wskazywał na główną wadę podatków dochodowych – są po prostu nieściągalne, dlatego trzeba je zlikwidować.

Największą ściągalność VAT mają Stany Zjednoczone, bo po prostu go tam nie ma – wprowadzono prosty podatek od sprzedaży.

Ekspert proponował, aby Unia Europejska zastanowiła się nad wdrożeniem podobnego rozwiązania.

Likwidacja VAT powodowałaby omijanie systemu fakturowego. Kwestia stawki VAT przyporządkowanej poszczególnym dobrom jest sprawą umowną i to również powoduje nieporozumienia. „Ja proponuję 22 proc. na wszystko” – stwierdzał doktor Dietl.

Dariusz Adamiak przypominał, że CIT to jedynie 10 proc. „To niebagatelna kwota, jednak nie jesteśmy od niego zależni tak jak od VAT lub akcyzy” – mówił dyrektor PKO BP. Zauważył też szereg pozytywnych decyzji poodejmowanych przez polski rząd. „Ministerstwo Finansów nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa” – prognozował.

Prelegenci zastanawiali się nad możliwością pogodzenia szczelności systemu podatkowego z wolnością gospodarczą. Cezary Kaźmierczak podważył istnienie takich relacji. „Wolność gospodarcza to zupełnie inna płaszczyzna” – mówił publicysta. Maciej Żukowski uważał, że te dwie sfery mają ze sobą bezpośredni związek.

Firmy stosujące niedozwoloną optymalizację podatkową niszczą konkurencję, a więc podstawową zasadę wolnego rynku

– mówił przedstawiciel Ministerstwa Finansów. Przypominał, że zyski z CIT w tym roku wzrosły.