Komisja sejmowa zaakceptowała konstytucję dla nauki

30.05.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – tzw. Ustawy 2.0, oraz projekt ustawy wprowadzający tę ustawę w życie. Komisja przyjęła również łącznie 160 poprawek, głównie rządowych.

Komisja zarekomendowała w środę ponad 50 poprawek rządowych do Ustawy 2.0 oraz 56 do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym. (Od rozpoczęcia obrad komisji we wtorek – zgłoszono ich w sumie 160). Jak mówił kilka dni temu w rozmowie z PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller, jest to już trzecia tura poprawek do projektu, wynikająca z konsultacji społecznych. Część z nich wprowadzono na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy.

Jedna z rekomendowanych przez komisję poprawek dotyczy wymagań niezbędnych do tego, by uzyskać tytuł profesora. Zgodnie z przepisem, nie będzie do tego niezbędne doświadczenie w kierowaniu grantami oraz aktywność we współpracy międzynarodowej.

Komisja przychyliła się także do poprawki, która – w interpretacji MNiSW – pozwoli na większe niż dotychczas zakładano wsparcie dla czasopism naukowych, które jeszcze nie znalazły się w międzynarodowych bazach. Początkowo zakładano, że czasopism takich będzie 250. Teraz MNiSW chce, by było ich aż 500.

Wiceminister Müller zapowiedział, że w czasie sprawozdania komisji na posiedzeniu plenarnym Sejmu planowane jest usunięcie zapisu przewidującego szybką ścieżkę habilitacji. Taką poprawkę zaproponował prezydent Andrzej Duda.

Komisja odrzuciła wszystkie poprawki opozycji, zgłoszone w środę do projektu Ustawy 2.0. Część z nich zgłoszono jako wnioski mniejszości. W sumie kilkadziesiąt poprawek zgłosili Joanna Schmidt (p. niezrzesz.), Józef Brynkus (Kukiz`15), Tomasz Jaskóła (Kukiz`15), Adam Korol (PO), Katarzyna Szumilas (PO) i Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna), Kinga Gajewska (PO).

Jeszcze we wtorek członkowie komisji (na wniosek Józefa Brynkusa z Kukiz`17) odrzucili poprawkę rządową dotyczącą zakresu kompetencji ministra nauki. W jej myśl miał on określać w drodze rozporządzenia „szczegółowe wymagania dotyczące zawartości programu studiów oraz sposobu jego realizacji”. Komisja zadecydowała o pozostawieniu pierwotnego zapisu, w myśl którego szef resortu nauki również w drodze rozporządzenia określi „wymagania dotyczące programu studiów” (bez uszczegóławiania).

Również we wtorek komisja zarekomendowała poprawkę Kingi Gajewskiej (PO) dotyczącą procedury przyznawania stypendiów – m.in. socjalnych i dla osób z niepełnosprawnościami. W myśl pierwotnego zapisu w projekcie ustawy miały być one przyznawane na wniosek samorządu studenckiego przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, a decyzję podpisywać miał przewodniczący komisji. W myśl poprawki Gajewskiej decyzję taką podpisać będzie mógł również upoważniony przez przewodniczącego komisji – wiceprzewodniczący.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl