„Diamentowy grant”. Szansa dla młodych naukowców

04.04.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Diamentowy grant to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mający na celu wsparcie finansowe dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących badania naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego. Co jeszcze musi wiedzieć osoba, która byłaby zainteresowana uczestnictwem w programie?

 

Wsparcie dla zdolnych

W programie uczestniczyć mogą studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich studiów równorzędnych, którzy ukończyli trzeci rok studiów. Jeżeli studia trwają sześć lat, wtedy potencjalny uczestnik musi ukończyć co najmniej czwarty rok studiów. W obu przypadkach ukończenie odpowiedniego roku studiów musi odbyć się w roku ogłoszenia konkursu, a student podejmuje decyzję o kontynuacji nauki.

Grant nie jest przeznaczony tylko dla studentów. Mogą z niego także skorzystać absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł licencjata, inżyniera lub tytuł równorzędny. Podobnie jak w poprzednim przypadku uzyskanie tytułu musi nastąpić w roku ogłoszenia konkursu. Odbycie studiów pierwszego stopnia za granicą nie wyklucza studenta z możliwości uczestnictwa w programie.

Oprócz wyżej wymienionych istnieje też kilka dodatkowych warunków, które musi spełnić potencjalny uczestnik programu. Po pierwsze, osoba starająca się o niniejszy grant nie może posiadać jeszcze tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Po drugie, nie jest laureatem poprzedniej edycji programu. Trzeci warunek łączy się z koniecznością posiadania udokumentowanej znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2. Ostatni wymóg wiąże się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi. Studenci i absolwenci chcący skorzystać z Diamentowego grantu muszą posiadać takie osiągnięcia i prowadzić badania naukowe. Ponadto trzeba wypełnić oczywiście odpowiedni wniosek.

Z powyższych warunków wynika zatem wyraźnie, że organizatorom zależy szczególnie na promowaniu młodszych naukowców, którzy dopiero zaczynają swoją naukową karierę.

Co można zyskać?

W pierwotnym założeniu Diamentowy grant jest formą wsparcia finansowego dla młodszych naukowców. Nie dziwi więc fakt, że takie jest jego podstawowe zadanie. Osoby uczestniczące w programie mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości aż do 2500 zł miesięcznie: wysokość wsparcia finansowego zależy w dużej mierze od zasadności kosztów projektu naukowego. Oprócz głównego celu, jakim jest dofinansowanie projektów, program pozwala studentom na skrócenie ścieżki kariery naukowej. Laureaci Diamentowego grantu mogą bowiem ubiegać się o doktorat z pominięciem konieczności uzyskania tytułu magistra.

Warto wspomnieć, że program nie jest zarezerwowany tylko dla studentów kierunków technicznych: mogą w nim także uczestniczyć badacze zajmujący naukami humanistycznymi z czego, jak pokazują coroczne zgłoszenia, chętnie korzystają. W każdej edycji programu uczestniczy maksymalnie stu młodych naukowców. Kto chciałby zatem skorzystać programu, powinien zacząć budować swój dorobek naukowy już dziś, ponieważ to dotychczasowe osiągnięcia naukowe w dużej mierze przyczyniają się do zwiększenia szans na uzyskanie grantu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka.

Piotr Znojek

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019