Bezpieczeństwo używania kart płatniczych

17.12.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Karta płatnicza jest instrumentem płatniczym, który jest najpopularniejszą formą płatności bezgotówkowej. Używanie karty płatniczej jest proste i przede wszystkim wygodne. Dowodzą tego badania banków, które pokazują, że klienci korzystający z kart płatniczych chętniej wydają pieniądze.

Karta płatnicza wydawana jest przez instytucje finansowe, zwykle banki. Służy ona do regulowania należności za kupione towary i usługi oraz do wypłacania gotówki z bankomatów. Fizycznie karta płatnicza jest prostokątnym kawałkiem plastiku. Jej wymiary zgodnie z normą ISO wynoszą 54 mm na 86 mm. Karta płatnicza wyposażona jest w pasek magnetyczny i chip, w którym zapisane są dane o posiadaczu karty. Na karcie znajdziemy także identyfikator karty, datę jej ważności oraz kod CVV lub CVC, które są niezbędne do przeprowadzania transakcji internetowych.

Co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa przy używaniu kart płatniczych?

Najważniejszym zabezpieczeniem karty jest czterocyfrowy kod PIN. Przekazywany jest on właścicielowi osobnym listem albo można go samemu ustawić zdalnie. Najistotniejsze jest, żeby go zapamiętać i nikomu nie ujawniać. Niewskazane jest także zapisywanie go i noszenie razem z kartą płatniczą.

To co jest też ważne, to konieczność podpisania karty imieniem i nazwiskiem niezwłocznie po jej otrzymaniu.

W celu zabezpieczenia się przed „wyczyszczeniem konta” skradzioną kartą, należy niezwłocznie po zauważeniu kradzieży zastrzec  dzwoniąc na specjalną infolinię (nr tel. 828 828 828). Można to zrobić nawet jeśli nie pamiętamy numeru naszej karty – wystarczy, że pamiętamy jaki bank nam ją wydał. Bank ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowaną wypłatę środków przy użyciu karty płatniczej. Nie możemy jednak zwlekać z zawiadomieniem banku o podejrzanej transakcji lub utracie karty aby umyślnie doprowadzić do realizacji nieautoryzowanej transakcji. Warto więc zawiadomić bank o kradzieży lub zagubieniu karty jak najszybciej. Po takim zgłoszeniu użytkownik nie ponosi już odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje, chyba że umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej transakcji (zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych).

Odpowiedzialność właściciela karty, nawet w przypadku jej kradzieży lub zgubienia, do momentu poinformowania banku o tym fakcie, ograniczona jest do równowartości 150 euro (ok. 700 zł). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sam właściciel karty swoim zachowaniem (rażące niedbalstwo) doprowadził do utraty środków, np. gdy mimo zakazów przechowuje razem kartę i kod PIN do tej karty. Wtedy ponosi pełną odpowiedzialność za taką stratę.

Warto także ustawić sobie limit wykonywanych dziennie i miesięcznie transakcji oraz maksymalną ich kwotę. Dużym udogodnieniem jest to, że można ustalić inny limit na transakcje gotówkowe (wypłaty z bankomatu), a inny na transakcje bezgotówkowe.

Używając karty do wypłaty gotówki dobrze by było korzystać z bankomatów znajdujących się w banku lub na zewnątrz jego budynku, albo z bankomatów w dużych centrach handlowych. Jest wtedy większe prawdopodobieństwo, że nie został w nich zastosowany tzw. skimming. Skimming jest to jedna z metod złodziei polegająca na montażu specjalnych nakładek na czytnik kart lub na klawiaturę, albo montażu małej kamery nad klawiaturą. Dzięki temu złodzieje poznają wpisywany przez klienta kod PIN.

Korzystając z karty zawsze trzeba mieć ją w zasięgu wzroku. Dobrym i rekomendowanym nawykiem jest także każdorazowe sprawdzanie stanu konta po wykonanych transakcjach kartą płatniczą. W tym celu należy zawsze brać potwierdzenia transakcji.

Warto także rozważyć ubezpieczenie karty płatniczej. W zależności od rodzaju ubezpieczenia zwalniają one klienta częściowo lub całkowicie z odpowiedzialności za utratę karty. Koszt takich ubezpieczeń to 2-5 zł miesięcznie.

Używanie karty płatniczej jest wygodne i bezpieczne pod warunkiem, że będziemy przestrzegać podstawowych zasad związanych z jej użytkowaniem. Warto pamiętać, że ten niepozorny mały plastik to tak naprawdę stos banknotów, który znajduje się na naszym koncie, a który możemy stracić przez naszą nieuwagę.

Anna Rogińska