Rafał Miśta

Z wykształcenia ekonometryk, obecnie doktorant w Instytucie Studiów Społecznych UW. Interesuje się ewolucją kulturową oraz wykorzystaniem teorii systemów złożonych w naukach społecznych.