Karolina Krupa

Publicystka i naukowiec. Posiada doświadczenie w sektorze publicznym i prywatnym, pracowała w wolontariacie SGH przy Ministerstwie Finansów, Gabinecie Politycznym i Ministerstwie Finansów, w korporacjach międzynarodowych (doradztwie inwestycyjnym, obsłudze klienta i bankowości). Posiada otworzony przewód doktorski na SGH, tytuł pracy to „Polityki gospodarcze państw Unii Europejskiej wobec globalizacji i nierównowag gospodarczych”, włada płynnie językiem francuskim i angielskim, zna też język niemiecki, interesuje się ekonomią, socjologią, historią i zarządzaniem.