Akademia Liderów Rzeczypospolitej – dołącz już dziś!

27.03.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Fot. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów. Szkolenia w ramach Akademii Liderów Rzeczpospolitej pozwalają na poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów, promowanie wartości jaką jest dobro wspólne i działanie na rzecz społeczeństwa.

 

Szkolenia skierowane są do studentów (19-25 lat) oraz młodszych pracowników naukowych i absolwentów studiów wyższych (25-30 lat) z wybranych ośrodków akademickich w Polsce.

Projekt funkcjonuje od 2016 roku i jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji działań z grupami studenckimi. W pierwszej edycji Akademii Liderów Rzeczypospolitej uczestniczyło 390 osób z całej Polski.

Akademia Liderów Rzeczypospolitej oferuje trzy rodzaje szkoleń: I stopnia, II stopnia oraz obóz letni:

  • I stopień są to bezpłatne jednodniowe szkolenia liderskie w 12 wybranych ośrodkach akademickich w Polsce i w jednym na Litwie. Każde szkolenie przewidziane jest dla grupy 25 uczestników.
  • II stopień to dwa weekendowe (piątek-niedziela) szkolenia dla liderów organizacji akademickich i studenckich uczestniczących w szkoleniach I stopnia. Każde szkolenie przewidziane jest dla grupy 25 uczestników – osób wyróżniających się wiedzą i zaangażowaniem ze szkoleń I stopnia.
  • Obóz letni liderów to 5-dniowe szkolenie odbywające się w raz w roku, otwarte dla szerokiej grupy studenckiej, podczas którego w ramach rozwoju i wykorzystania nabytej wiedzy uczestnicy poprzednich szkoleń będą mogli asystować w prowadzonych zajęciach.

Dołącz już dziś! Harmonogram szkoleń I stopnia