50 mln złotych z NCBR i PKP PLK na rozwój kolei

08.11.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

pixabay.com

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą 50 mln złotych na najbardziej rozwojowe projekty służące kolei. projektów. Wspólne Przedsięwzięcie NCBR oraz PKP PLK S.A. potrwa do końca 2023 roku.

Przedsięwzięcie pn. „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej, realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wkład w budżet programu ze strony NCBR oraz PKP PLK S.A. wynosi po 25 mln zł. Całkowity budżet Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK to zatem 50 mln zł.
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych, w tym technologicznych, jest dużym wyzwaniem i wymaga wspólnych prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych przez naukowców oraz przedsiębiorców – komentuje projekt prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Efektem programu ma być stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na środowisko, sprawniejsze utrzymanie i modernizacja infrastruktury oraz podniesienie komfortu podróżnych.
NCBR inicjuje projekty zwiększające innowacyjność poszczególnych sektorów gospodarki, odpowiadając na sygnały docierające do nas od przedstawicieli branży. Nasze doświadczenia z konkursu INNOTABOR potwierdzają, że sektor ma duży potencjał rozwoju. Liczymy, że współpraca z PKP PLK przyniesie kolejne nowatorskie projekty w strategicznej gałęzi gospodarki, jaką jest kolej – dodaje prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Nowe rozwiązania mają poprawić efektywną eksploatację i zarządzanie infrastrukturą, co zapewni jej większą dostępność. Działania te przyczynią się także do zagwarantowania pasażerom wysokiej niezawodności przewozów kolejowych.
To pierwszy w historii Polski tak duży program badawczy dedykowany infrastrukturze kolejowej. Pozwoli on na wprowadzenie szeregu rozwiązań przyjaznych podróżnym oraz pomoże stworzyć bezpieczniejszy i jeszcze bardziej ekologiczny transport – podsumowuje Włodzimierz Żmuda, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji.
W programie wskazano pięć obszarów tematycznych, na których skupiać się będą działania. Są to: digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. W ramach w/w pięciu obszarów do realizacji w sumie przewidziano 24 projekty badawczo-rozwojowe (b+r).
Program jest dedykowany jednostkom naukowym, uczelniom oraz firmom z branży kolejowej. Nabór wniosków rozpoczął się 30 października 2017 r. i potrwa do 29 grudnia 2017 r.
Źródło: ncbr.gov.pl